Strona KTservice.com.pl może zawierać znaki towarowe będące własnością osób trzecich. Znaki te są użyte do oznaczenia pochodzenia produktów lub przeznaczenia oferowanych produktów i/lub usług zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. “Prawo własności przemysłowej”.

W szczególności:

  • Deutz® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do DEUTZ AG, Ottostrasse 1, 51149 Cologne-Porz (Eil), Deutschland
  • Fendt® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf, Deutschland
  • Lombardini® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Lombardini S.r.l. a Socio Unico,Via Cav. Del Lav. Adelmo Lombardini, 2 – 42124 Reggio Emilia, Italia

Na stronie mogą występować również inne znaki towarowe będące własnością odpowiednich osób trzecich.

Do pobrania

Call Now Button